نویسنده: host

شماره چهارم ، پیاپی ( ۴ ) ، پاییز ۱۳۹۶ ۰

شماره چهارم ، پیاپی ( ۴ ) ، پاییز ۱۳۹۶

ارزیابی جایگاه پدافند غیر عامل ارزیابی سالمندی جمعیت بررسی اثرات کالبدی مهاجرت بررسی روند خشکسالی استان خوزستان بررسی نقش شهرهای کوچک تجزیه تحلیل عوامل موثر در توسعه تحلیل اثرات فن آوری اطلاعات

شماره سوم ، پیاپی (۳) ، تابستان ۱۳۹۶ ۱

شماره سوم ، پیاپی (۳) ، تابستان ۱۳۹۶

ارزیابی_اجرای_طرح_هادی_در_توسعه ارزیابی_شاخص¬های_زیست_اقلیمی_موثر اولویت_بندی_مناطق_نمونه_گردشگری بررسی_پیامدهای_اقتصادی_تغییرات_کاربری تحلیلی_بر_کاربری_اراضی_کلانشهر_تبریز سنجش_توسعه_یافتگی_شهرستان_های_استان سنجش_سطح_توسعه¬یافتگی_دهستان¬های

شماره دوم ، پیاپی (۲) ،بهار ۱۳۹۶ ۲

شماره دوم ، پیاپی (۲) ،بهار ۱۳۹۶

تحلیلی_برنقش_جاذبه_ها_و_توانمندی¬های ارزیابی توسعه آموزشی شهرستانهای استان ایلام ارزیابی و سنجش شاخصهای کیفیت زندگی آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی بافتهای مشکل دار شهری امنیت و حقوق شهروندی زنانتحلیلی برنقش جاذبه‌ها و توانمندی¬های گردشگری در جذب...

شماره اول، پیاپی (۱) ، زمستان ۱۳۹۵ ۰

شماره اول، پیاپی (۱) ، زمستان ۱۳۹۵

ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های بررسی مواضع کشورهای ساحلی دریای نقش گردشگری سلامت درتوسعه پایدار نقش فناوری های نوین درتوسعه پایدار گردشگری خانه های دوم و اثرات آن سنجش میزان آگاهی دهیاران از...