فرآیند پذیرش مقاله

فرایند پذیرش مقاله

از زمان وصول مقاله در سایت فصلنامه، تا زمان چاپ و انتشار آن، مراحل زیر طی خواهد شد:

مرحله پذیرش اولیه

در این مرحله، مقالاتی که بر اساس «راهنمای نگارش مقالات» به همراه تعهد نامه ی کتبی( مبنی بر عدم چاپ و ارسال مقاله به سایر نشریه ها ، فصلنامه ها، همایش ها و …) ارسال شده باشد، پذیرش می‌شود و جهت داوری به داوران تحویل خواهد شد. انتخاب داوران بر عهده هیأت تحریریه مجله است.

مرحله داوری مقاله

مقالاتی که مورد پذیرش اولیه قرار گرفته‌اند،متناسب با موضوع مقاله برای داوران صاحب نظر، ارسال و پس از داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ است؛
  2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل چاپ است؛
  3. مقالاتی که قابل چاپ نیست.

بدیهی است مقالات دسته اول پس از پرداخت هزینه ی داوری و چاپ بلافاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. دسته دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسنده اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل چاپ نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر چاپ خارج می‌گردد.

مرحله پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، پس از واریز مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یکصد و پمجاه هزار تومان به شماره حساب ۵۳۶۷۲۱۷۹۱۰ بانک ملت و یا شماره کارت ملت  ۵۱۴۹ ۹۰۰۲ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴ به نام خانم مریم موسی رضایی ، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامه کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.